Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Sektorer

I både erhvervslivet og den offentlige sektor, er der behov for og krav til opsamling, opmagasinering og afledning af regn- og spildevand. Forskellige typer industrier, virksomheder og bygninger stiller krav til opsamling, rens og afledning af spilde- og overfladevand. Vores produkter er fremtidens løsninger, og derfor findes de overalt – fra tankstationer og industrikøkkener, til hospitaler og industri- og produktionsvirksomheder.

Lovgivning stiller i mange henseender krav til korrekt håndtering af regn- og spildevand til mange af samfundets forskellige sektorer. Det betyder, at man som bygherre, ejendomsadministrator, rådgivende ingeniør, med mere, er ansvarlig for kvalitetsbyggeri med optimale afvandingssystemer.

ACO’s systemkæde for fremtidens afvandingssystemer er COLLECT, CLEAN, HOLD og REUSE, og i dét ligger der afvandingsløsninger og produkter til alle samfundets arealer, som altid overholder gældende lovgivning og retningslinjer. Afvandingssystemer bør altid indtænkes i alle former bygge- og anlægsprojekter. I alle tilfælde kan du kontakte vores kundecenter for rådgivning og hjælp til dimensionering. Find eksempler på vores løsninger ved tidligere projekter i vores referencer.

Tankstationer/vaskehaller

Olie og benzin er en stor belastning for både grundvandet og det offentlige kloaknet. Derfor skal forurenende virksomheder – som tankstationer og vaskehaller – efterleve specifikke krav til udskillere og linjedræn, når der opsamles, renses og afledes overfladevand.

Kommercielle-/industrikøkkener

I alle typer industri-, kommercielle- og storkøkkener er spild af fedtholdigt væske en udbredt årsag til både miljøforurening og arbejdsulykker. Med andre ord: Glat gulv er farligt, og derfor er det enormt vigtigt, at virksomheder med storkøkkener og køkkengrupper sørger for skridsikre render og riste, effektiv bortledning af vand og korrekt opsamling og rens af køkkenets spildevand.

Hospitaler

Korrekt spildevandshåndtering på hospitaler fungerer af både sundheds- og miljømæssige årsager og er enormt vigtigt i forhold til hygiejne og evnen til at holde eksempelvis storkøkkener rene og hygiejniske. Det kræver stabile, sikre og effektive afvandingssystemer af høj kvalitet for at sikre korrekt opsamling og rens både i forbindelse med madlavning, generel hygiejne og vask på hospitalsarealer, som er i kontinuerlig drift og derfor undergår meget slitage.

Industri (produktion)

Fremtiden kalder på intelligente, effektive og holdbare afvandingsløsninger for opsamling og behandling af spildevand i industrien; især i fagområder som dagligt udleder forurenende midler med overfladevandet, eksempelvis fedt, olie, benzin og lignende, som samtidig udgør en sikkerhedsrisiko på arbejdspladsens gulvbelægning.