Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Offentlige områder/gågader/landscaping
Afvandingssystemer til offentlige områder, gågader og andre landscapingarealer i bybilledet.

Egnede ACO-produkter:

Multiline Seal-in

ACO Multiline Seal In er en polymerbetonrende udstyret med en EPDM-pakning for enden. Selvrensende takket være dens V-sektion. Fremstilles og leveres i hhv. V100, V150 og V200. Med ACO Multiline Seal-in transporteres overfladevand så hurtigt og så fuldstændigt som muligt fra overflade til afløbssystem og bidrager til målrettet udledning og behandling af overfladevand. Testet af IKT (Institute for Underground Infrastructure).

Produktfordele

 • Forbedret selvrensning med V-tværsnit og glat rendefald
 • Opfylder fremtidens krav til tæthed og vandkvalitet
 • Udstyret med standardpakning på rendesamling
 • Målrettet vandudledning og -behandling
 • Til styret regnvandshåndtering
 • Skrueløs Drainlock-ristelås

PowerDrain Seal-in

ACO PowerDrain Seal-In er også en komponent i den succesrige ACO DRAIN®-produktfamilie. På baggrund af den nye europæiske DIN EN 1433-standard har vi optimeret professionel afvanding med henblik på stærkt forurenede trafikområder. Resultatet er ACO PowerDrain Seal In, som er en populær allround-løsning.

Produktfordele

 • Universel stabilitet og funktionalitet
 • Nominelt breddesystem
 • Innovativ støjisolering
 • Designfrihed

ACO Kerbdrain

ACO KerbDrain er en polymerbetonkantsten fremstillet i ét stykke, som samtidig fungerer som linjedræn. Systemet giver fremragende hydraulisk afvanding i hele kantstenens længde og giver ideel afvandingsplanlægning til områder som bus-sluser, kørebaner, rundkørsler og parkeringspladser. Da KerbDrain har farve som standardkantsten, hvilket understøtter dens anvendelse til et ensartet, æstetisk udseende. På grund af KerbDrains lave vægt, integrationen af linjedrænet i kantstenen og den lette rengøring, er der omkostningsfordele både ved installation og i anvendelse.

Produktfordele

 • Helstøbt design uden forbundne samlinger, grå gennemfarvet
 • Kantsten og afvanding samlet i én rende
 • Fremstillet i polymerbeton