Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Levering

Hos ACO tilbyder vi fire forskellige leveringsmuligheder, så du kan modtage dine varer på den måde, der passer dig bedst:

Standardlevering
Samlet leverering på byggepladsen. Det vil sige, alle varer leveres på byggepladsen på samme tid.

  • Kontakt vores kompetencecenter for yderligere information omkring prisen på standardlevering
  • Standardleveringer foregår med lastbil. Lastbilen måler op til 18,5 m i længde og læsser op til 13,2 lad-meter.

Hastelevering
Behøver du hastelevering, leverer vi ekspres direkte fra produktion til byggeplads med specialbil.
Prisen på en hastelevering udregnes for de enkelte sager og afhænger af størrelsen på leveringen.
En hastelevering kan omfatte alt fra levering af ét enkelt produkt til større leveringer med mange forskellige varenumre.
Kontakt vores kundeservice for at få beregnet din pris for hastelevering.

Dellevering
Foretrækker du at få din levering opdelt i delleveringer, gør vi selvfølgelig det.
Ved dellevering får du leveret varerne, når du skal bruge dem, så de ikke optager plads på byggepladsen.
Ved delleveringer aftales en leveringsplan over, hvornår du ønsker delleverancerne på byggepladsen.
Delleverancer bliver pålagt DKK 2500 ex. moms pr. leverance, som et tillæg til enten standard- eller hastelevering.

Pakkeplan
Vi leverer også efter pakkeplan.
Herved får du en serie af leveringer, hvor de forskellige varenumre bliver pakket sammen på en måde, der aftales med de udførende håndværkere.
Varerne leveres med præcis de mængder af hvert varenummer, der matcher hinanden og skal bruges samtidig.
Hver enkelt leverance bliver pålagt DKK 2500 ex. moms i tillæg til enten standard- eller hastelevering.

Bemærkning: Alle opførte priser er gælder inden for Danmarks grænser. Leverancer til Grønland, færøerne og Island sker iflg. særaftale med den enkelte kunde.

Lad os kontakte dig

Leveringsoplysninger

Leveringsbetingelser
Leveringstidspunktet på den ønskede adresse fremgår af ordrebekræftelsen. Ved varer leveret med bil sker leveringen altid fra vognkant og på fast vej så tæt på bestemmelsesstedet, som det er muligt at komme for chaufføren. Dette vil sige, at I som køber af varerne skal stille mandskab til rådighed til aflæsning af varerne. Er der ikke mandskab til stede til at hjælpe med aflæsning, henstilles varerne for jeres egen risiko eller tages med tilbage. I skal som køber selv afholde alle evt. ekstraomkostninger, der er forbundet med ekstra kørsel, af- og pålæsning, ventetid o. lign.

Forsinkelser
Ved forsinkelser over 21 dage kan I som køber med et varsel på 10 dage enten ophæve aftalen eller kræve erstatning for forsinkede produkter. Dette gælder dog ikke for individuelt fremstillede produkter. I disse tilfælde har I ikke ret til at hæve købet, og der kan ikke kræves erstatning for driftstab o. lign.

Mangler
Som kunde skal I altid kvittere for modtagelse af en leverance, og I skal straks efter modtagelsen omhyggeligt undersøge leverancen. Hvis I som køber ikke er til stede ved levering og efterser leverancen, kan I ikke reklamere over mangler ved leveringen. Reklamationer over mangler skal ske senest 8 dage efter levering. Såfremt leverancen er mangelfuld, afhjælper ACO naturligvis manglen og foretager omlevering eller krediterer jer et fastsat beløb.

Yderligere salgs- og leveringsbetingelser
Ønsker du yderligere information om levering, forsinkelse og mangler, opfordrer ACO dig til at læse vores salgs- og leveringsbetingelser.