Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Professionel håndtering af regn- og overfladevand
Få tilpassede og dimensionerede kvalitetsprodukter til dit projekt hos ACO

Hos ACO har vi udviklet vores egen, unikke bæredygtighedsmodel, Collect, Clean, Hold and Reuse, som omfatter hele overfladevandshåndteringscyklussen fra det punkt, hvor regnen lander og helt frem til, hvor vandet kommer tilbage i det naturlige vandmiljø igen.

Under 'Collect’-produktsortimentet har vi hos ACO et omfattende udvalg af produkter til at håndtere overfladevand inden for næsten enhver type miljø. Produktsortimentet spænder bredt – fra almindelige linjedræn, der opsamler og transporterer vand, udskillere, der renser vand, tanke til at holde vand og eller infiltrere, og flowkontrol, der neddrosler udledningen af vand ind i vandløbet eller kloaksystemet.

Hos ACO ved vi, at håndtering af regnvand og overfladevand, kræver velegnede kvalitetsprodukter, der hver især tilpasses og dimensioneres efter opgaven. Samtidig skal det være produkter, der har den nødvendige kapacitet til at håndtere de stadig stigende regn-intensiteter og skybrudshændelser, vi oplever som følge af klimaforandringer. At løsninger bør være fremtidssikre, robuste og egnet til opgaven er ikke kun noget, vi ved. Det er noget, vi sikrer til alle typer projekter. Netop derfor er vi med vores unikke viden en værdifuld sparringspartner, når den rette vandhåndterings løsning skal vælges.

Med ACO-produkter og -rådgivning kan du være sikker på, at din opgave bliver løst professionelt, sikkert og til tiden – og til eftertiden. Vores løsninger fungerer nemlig både nu og i fremtiden.

Vidste du, at ACO’s Collect-produkter faktisk er kernen af ACO? Vores produkter og løsninger til vandopsamling er de ældste produkter i vores repertoire og dét, som virksomheden blev grundlagt på i sin tid. Det er mange års viden og erfaring, som nu er grundlaget for ACO’s løsninger i dag, og som har betydet, at ACO nu er en verdensledende leverandør inden for afvanding af bynære miljøer.

ACO er dybt forankret i håndtering af overfladevand, idet vi anerkender vandets afgørende rolle i at opretholde liv, støtte grøn infrastruktur, binde kulstofemissioner og levere positive sociale resultater. Det gør vi gennem alle stadier af produktets livscyklus, hvor vi prioriterer bæredygtighed og samarbejde for at levere innovative produktdesignløsninger, der samtidig er med til at minimere miljømæssige- og sociale påvirkninger.

Har du brug for kompetent rådgivning til ACO-produkter og -løsninger? Kontakt vores kundecenter.