Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Dimensioneringsværktøjer

Brug vores dimensioneringsværktøjer til linjedræn, olieudskillere og fedtudskillere.

Værktøjerne er udviklet, så du hurtigt finder de produkter, der passer til dit projekt.

Når du indtaster dine krav til produktet, finder dimensioneringsværktøjet det produkt, der er bedst egnet til dit projekt.

Dermed får du, før du taler med vores kundeecenter, en ide om, hvad du skal bruge. Det giver tryghed!


Dimensionering af linjeafvanding


Der findes mange forskellige linjeafvandingsløsninger. Derfor står vi klar i vores kundecenter til at vejlede dig.

Disse faktorer indgår, når du vælger den bedste linjedrænløsning til dit aktuelle projekt.

  • Hvad skal drænet bruges til?
  • Hvor meget vand forventes at skulle afledes?
  • Hvilke forureninger ledes videre med vandet?
  • Hvad er det hydrauliske tryk?

Her kan du udføre en foreløbig beregning

Kontakt os