Dimensioneringsværktøjer

Brug vores dimensioneringsværktøjer til linjedræn, olieudskillere og fedtudskillere.

Værktøjerne er udviklet, så du hurtigt finder de produkter, der passer til dit projekt.

Når du indtaster dine krav til produktet, finder dimensioneringsværktøjet det produkt, der er bedst egnet til dit projekt.

Dermed får du, før du taler med vores kundeecenter, en ide om, hvad du skal bruge. Det giver tryghed!


Der findes mange forskellige linjeafvandingsløsninger. Derfor står vi klar i vores kundecenter til at vejlede dig til den rette løsning.

Disse faktorer indgår, når du vælger den bedste linjedrænløsning til dit aktuelle projekt.

 • Hvad skal drænet bruges til?
 • Hvor meget vand forventes at skulle afledes?
 • Hvilke forureninger ledes videre med vandet?
 • Hvad er det hydrauliske tryk?

Her kan du udføre en foreløbig beregningDimensionering af olieudskiller bygger på 3 parametre:

 • Vandtype
 • Olietype
 • Installationstype


Desuden skal der tages stilling til, hvor rent vandet skal være, når det ledes tilbage i cyklussen. Og det er vigtigt, før man vælger olieudskiller, at tage højde for hvilke andre materialer, man må regne med ender i olieudskilleren f.eks. sand og slam.
Har du brug for en fritstående fedtudskiller eller en der kan graves ned? Vi har vi den helt rigtige!

- Og du skal altid begynde med at dimensionere udskilleren, så du kan bestemme, hvilken type/størrelse af udskiller du skal købe.


Når du dimensionerer en fedtudskiller, er det afgørende hvilken type produktion fedtudskilleren skal indgå i.

 • Er det til storkøkken?
 • Til slagteri?
 • il fødevareproduktion?

- Du kan herefter beslutte hvilken af tre parametre, du dimensionerer ud fra:

 • Omfanget af køkkenudstyr
 • Antal tappesteder
 • Antal måltider pr. dag
 • Omfanget af kødproduktion

Ved at benytte ACOs dimensioneringsværktøj får du to nøgletal:

 1. Krav til fedtudskillerens nominelle størrelse (NS). NS beskriver hvor mange liter vand i sekundet, fedtudskilleren kan rense
 2. Krav til størrelsen på fedtudskillerens slamfang (liter). Slamfang beskriver lagringsvolumen i fedtudskilleren

Ud fra disse beregninger går du ind i databladene for ACOs fedtudskillere og finder den fedtudskiller, der passer!