Linjedræn


ACO linjedræn er dræn, der lægges lineært i overfladen og herved dræner vand fra veje, pladser og andre arealer. Der er et ACO linjedræn til enhver opgave. Alle ACO’s linjedræn er kendetegnet ved høj kvalitet og enkel montage.


Renden skal indstøbes, når der vælges ACO Multiline linjedræn i klasse A15-E600 kombineret med en rist i klasse C250. Se mere i lægningsvejledning for C250.


Ja, renderne skal altid sættes i beton og indstøbes i henhold til lægningsvejledning.


Når der er hyppig transport med truck, giver det mange vrid i vandrenden, og det slider på den. Samtidig er det erfaringen, at virksomheder ofte starter med små trucks, men skifter over til større trucks på et tidspunkt. Derfor anbefales det altid at vælge render til tung belastning, når der skal køres med truck hen over den.


Ja, ACO hjælper med hydrauliske beregning på projekter, hvor det er relevant. Vi laver beregningerne i tæt samarbejde med rådgiver eller bygherre bl.a. til at dokumentere kapaciteten. For yderligere oplysninger, kontakt vores projektkonsulenter her.


I henhold til EN 1433 skal linjedræn kunne holde tæt i 72 timer. For at dette skal kunne lade sig gøre, skal linjedrænet enten fuges i samlinger og ved udløb – eller linjedrænet skal være udstyret med pakning. Her tilbyder vi løsningen, som hedder ACO Seal In.

Beton gør ikke linjedrænet tæt. Beton suger vand, og i løbet af linjedrænets levetid vil det vand, der siver ned i betonen fra utætheder i linjedrænet gøre, at betonen svækkes og nedbrydes, hvorefter linjedrænet ikke længerer fungerer og går i stykker.


Det er bestemt muligt at få buede linjedræn. Det opnås ved at facettere linjedrænene. I nogle tilfælde kan man desuden bruge ACO Brickslot render produceret på en specifik radius.

ACO tilbyder rådgivning og løsninger, der opfylder arkitekternes krav til buede linjedræn. For yderligere oplysninger, kontakt vores projektkonsulenter her.


En brandvej er i belastningsklasse D400, og der skal derfor vælges linjedræn og riste, som kan overholde denne klasse.


ACO har et hav af forskellige designs til riste, og de fleste findes i et stort udvalg af belastningsklasser og størrelser. Du kan vælge et standarddesign eller en af vores arkitekttegnede designriste. Der er også mulighed for at få designet sin egen rist. Se draindesign.dk for at få inspiration. Med hensyn til tekniske specifikationer skal risten naturligvis overholde den relevante belastningsklasse.


Det er muligt med ACO’s sortiment af linjedræn at lave afvanding med riste for vej (D400), Fortov(C250) og Facade (B125) i samme design og materiale. Se mere om vores riste på draindesign.dk eller for yderligere oplysninger, kontakt vores projektkonsulenter her.


Det kan sagtens kombinere membranafvanding med afvanding af overfladevand. Overfaldevandet ledes væk ved hjælp af ACO linjedræn og under vandrenderne placeres ACO’s afløbsskål til membranafvanding.


I projekteringen sammen med arkitekter, rådgivere og bygherre, rådgiver vi altid i henhold til Bygerfa’s erfablade.

TOP