Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Linjedræn

Klik på det relevante spørgsmål nedenfor og find svaret.

Du kan også kontakte vores kundeservicecenter for teknisk rådgivning, hvis du ikke finder den information, du leder efter.

Teknisk rådgivning

Linjedræn/render kan beregnes hydraulisk ved hjælp af formlen til højre. Forudsætningen for beregningen er kendskab til den regnmængde, der falder, der hvor renden skal ligge.

Med formlen til højre kan du beregne mængden af vand Q(l/s) på området.

Med værdien Q (l/s) går du ind i nedenstående tabel og finder den værdi, der kommer tættes på. Ud fra den finder du det passende ACO DRAIN® Multiline Seal in rendesystem.

Afvandingsområdet A (m2) er det område, der skråner ned imod renden.
Specialplanlæggere benytter oplysning om regnmængden fra den danske vejrtjeneste eller fra DIN 1986.
Der kan anvendes en fast mængde på 300 l / s * ha.

Udløbskoefficienten skal indstilles til 1,0 eller i henhold til DIN 1986.

Valg af rendetype - her: ACO DRAIN® Multiline Seal in V 100 - V 200

Med den proportionale mængde vand (l / s) og den hydrauliske strenglængde (m), kan du aflæse det rendesystem, du har brug for, i nedenstående tabel.
Værdierne i tabellen er baseret på udløb igennem et bladfang.

For at imødekomme tilstopning med snavs osv af renderne over tid, bestemmes værdierne med en hydraulisk udnyttelse af renderne på 80%.

Hydraulisk strenglængde (m)FaldtypeACO DRAIN® Multiline Seal in
V 100 (l/s)V 150 (l/s)V 200 (l/s)
indtil 10 mVandspejlsfald (uden fald) type 0.02,47,014,5
Vandspejlsfald type (uden fald) 10.04,511,021,0
Ensidig hældning (indbygget fald) type 1-104,210,520,0
indtil 20 mVandspejlsfald (uden fald) type 0.02,16,513,9
Vandspejlsfald (uden fald) type 10.04,210,419,5
Ensidig hældning (indbygget fald) type 1-10 og type 10.04,110,219,5
indtil 30 mVandspejlsfald (uden fald) type 0.02,06,213,0
Vandspejlsfald (uden fald) type 10.03,89,818,6
Ensidig hældning (indbygget fald) type 1-10 og type 10.03,99,818,7

ACO hjælper med hydrauliske beregning på projekter, hvor det er relevant. Vi laver beregningerne i tæt samarbejde med rådgiver eller bygherre bl.a. til at dokumentere kapaciteten. For yderligere oplysninger, kontakt vores projektkonsulenter her.


Renderne skal altid sættes i beton og indstøbes i henhold til lægningsvejledning.


Når der er hyppig truckkørsel, giver det mange vrid i vandrenden, og slider på den. Samtidig er det erfaringen, at virksomheder ofte starter med små trucks, men skifter over til større trucks på et tidspunkt. Derfor anbefales det altid at vælge render til tung belastning, når der skal køres med truck hen over.

Ifølge DIN EN 1433/DIN 19580, afsnit 9.3.6, skal tæthedsprøvningen påvise, at tværsnittet fra det pågældende design, når det er vådt, forbliver vandtæt i 30 minutter ± 30 sekunder.

For at dette skal kunne lade sig gøre, skal linjedrænet enten fuges i samlinger og ved udløb – eller linjedrænet skal være udstyret med en pakning. Her tilbyder vi løsningen; ACO Seal In, som er en integreret pakning, der findes på størstedelen af vores render og garanterer sikker og tæt afvanding.

Beton gør ikke linjedrænet tæt. Beton suger vand, og i løbet af linjedrænets levetid vil det vand, der siver ned i betonen fra utætheder i linjedrænet gøre, at betonen svækkes og nedbrydes, hvorefter linjedrænet ikke længere fungerer og går i stykker.


Det er bestemt muligt at få buede linjedræn. Det opnås ved at facettere linjedrænene. I nogle tilfælde kan man desuden bruge ACO Brickslot render produceret på en specifik radius.

ACO tilbyder rådgivning og løsninger, der opfylder arkitekternes krav til buede linjedræn. For yderligere oplysninger, kontakt vores projektkonsulenter her.


En brandvej er i belastningsklasse D400, og der skal derfor vælges linjedræn og riste, som kan overholde denne klasse.


ACO har et hav af forskellige ristedesigns, og de fleste findes i et stort udvalg af belastningsklasser og størrelser. Du kan vælge et standarddesign eller en af vores arkitekttegnede designriste. Det er også muligt, at få designet sin egen rist. Se draindesign.dk for inspiration og kontakt vores kundecenter for flere oplysninger ved ønske om design af egen rist. Med hensyn til tekniske specifikationer skal risten naturligvis overholde den relevante belastningsklasse.


Det er muligt med ACO’s sortiment af linjedræn at lave afvanding med riste for vej (D400), Fortov(C250) og Facade (B125) i samme design og materiale. Se mere om vores riste på draindesign.dk eller for yderligere oplysninger, kontakt vores projektkonsulenter her.


Man kan sagtens kombinere membranafvanding med afvanding af overfladevand. Overfaldevandet ledes væk ved hjælp af ACO linjedræn og under vandrenderne placeres ACO’s afløbsskål til membranafvanding.


I projekteringen sammen med arkitekter, rådgivere og bygherre, rådgiver vi altid i henhold til Bygerfa’s erfablade.