Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO linjedræn er en integreret del af Ringsted Torv

Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune har forskønnet og klimatilpasset bymidten med hjælp fra ACO. Ringsted Torv er blevet bedre beskyttet mod fremtidens øgede nedbørsmængder, så oversvømmelser og skader på Torvets bygninger ved kraftige regnskyl er forebygget.

Renoveringen af Torvet binder byen sammen og skaber en attraktiv bymidte, der danner rum for forskellige aktiviteter og appellerer til både unge og ældre, lokale og besøgende. Og en LAR-løsning med ACO linjedræn spiller her en rekreativ og forskønnende rolle effektiv bortledning af overfladevand.

Både en funktionel og rekreativ løsning

Det er entreprenørfirmaet Zacho-Lind A/S, der har gennemført den gennemgribende renovering, og projektleder Karsten Andersen fra Zacho-Lind A/S fortæller:

»LAR-løsningen adskiller spildevandet fra regnvandet. Vi har etableret nye åbne regnvandsledninger samt fire vandbassiner, som både forsinker regnvandet og som samtidig indgår som en rekreativ del af torvet. Til afvandingen har vi etableret Monoblock linjedræn fra ACO både i fortovene og i en ny brostensvej, som vi har anlagt hen over torvet

»Linjedræn er typisk det svage punkt ved afvandingsløsninger, hvor der er stor trafikal belastning, og de er ofte omkostningstunge at reparere og genetablere, hvis de går i stykker. Derfor er der på Ringsted Torv valgt den robuste Monoblock løsning, som kan modstå belastningen fra trafikken, der skal kører hen over linjedrænet,« fastslår Karsten Andersen.

ACO Monoblock systemet består af rende samt rist af antracitgrå polymerbeton i én enhed – uden løse riste, hvilket sikrer en hurtig og sikker montage og understøtter samtidig større sikkerhed for de mange borgere, der færdes i Ringsted Bymidte.

Stor robusthed og høj afløbskapacitet

Det er Rambøll Danmark A/S, der som totalrådgiver på renoveringen, har foreskrevet Monoblock. Der benyttes to forskellige typer Monoblock løsninger på Ringsted Torv: i fortovene én løsning, der er specielt velegnet til mindre offentlige veje og fodgængerområder i en belastningsklasse op til D400, og i vejbanen en anden løsning til områder med høj dynamisk belastning op til F900.

»Monoblock linjedræn blev først og fremmest valgt på grund af systemets høje robusthed herunder, at der ikke er løse riste. Endvidere har vi lagt vægt på rendernes høje afløbskapacitet og selvrensningsevne,« siger tilsynsleder Flemming Caspersen fra Rambøll Danmark A/S.