Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO produkter sikrer Royal Arenas afvanding

Københavns store multiarena, Royal Arena, blev indviet i februar 2017. Det er det danske arkitektfirma 3XN, der har tegnet arenaen – og derfor også dem, der tog beslutningen om at projektere ACO produkter til at sikre den totale afvanding fra arenaen og terrænet omkring den. ACO har leveret en total afvandingspakke efter vores anerkende WaterCycle-koncept: Collect – Clean – Hold – Release. I alt 2,4 km linjedræn i mange størrelser er anvendt.

Tidlig involvering

ACO blev involveret i Royal Arena allerede i 2012, da 3XN i projekteringen ønskede at anvende ACO produkter til afvandingsløsningen:

»Vi ønskede fra projektets begyndelse en løsning til afvanding med høj æstetisk standard. Da vi kender ACO’s produkter og ved, de virker, var valget oplagt, og vi fik gennem hele processen god rådgivning. ACO var proaktive i at finde løsninger. Også da det på et tidspunkt gjaldt om at finde besparelser i landskabsprojektet, hjalp ACO med at finde optimale løsninger, der understøttede det samlede, ændrede projekt,« siger arkitekt Gry Kjær 3XN, og fortsætter: »Vi har haft et givtigt samarbejde med ACO, og vi har sammen nået et godt resultat, der lever op til 3XN’s æstetiske krav.«

Royal Arena er designet ud fra en stærk, skandinavisk designtradition, hvor der er lagt vægt på kvalitet, funktionalitet og design. Arenaen har en kapacitet på mellem 12.500 og 15.000 tilskuere, alt efter hvilke aktiviteter der skal afvikles.

Plinten afvandes

Arenaens arkitektur tager sit udgangspunkt i en plint, det vil sige en lav sokkel, der fungerer som forbindelse til det omgivende bolig- og erhvervskvarter. ACO har leveret afvandingssystemet til netop plinten, som blev installeret af VVS-firmaet Brøndum A/S – med ACO som bindeled mellem de mange projektledere.

Gennem sine organiske, runde former skaber plinten små nicher, pladser og mødesteder, som bidrager til at regulere de mange tilskueres færden omkring arenaen. Afvandingen krævede 1,3 km linjedræn, der blev etableret i en bue rundt om bygningen.

Plan og tegninger

På terrænet omkring arenaen har ACO også leveret afvandingssystemet med i alt 1,1 km linjedræn. Projektleder Thomas Frederiksen fra entreprenørfirmaet Holbøll & Sønner A/S, der har installeret systemet her, betegner samarbejdet med ACO, som godt:

»Vi fik den løsning, vi søgte. Elementerne kom i fire leverancer, og vi monterede renderne i fire etaper. ACO gjorde det nemt for os, for til hver etape sørgede de for, at vi havde en monteringsplan og tegninger over, hvordan elementerne skulle samles. Det var en udfordrende opgave for os, da der var tale om fald på op til 10 meter, og nogle af stykkerne var fra 35 til 8 meter. ACO’s tegninger var en stor hjælp for os, og vi fulgte planerne slavisk, så intet gik galt.«

Thomas Frederiksen satte også pris på ACO’s fleksibilitet i forhold til at fremskaffe nye elementer, når det var påkrævet. De kom hurtigt frem, så der ikke var unødig ventetid.