Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Danmarks længste strækning med ACO KerbDrain

Højmarksvej og Bakkedal i Holsted har fået den hidtil længste danske strækning med ACO KerbDrain, der er en fuldstøbt kantsten i polymerbeton med integreret linjedræn.

Det er Vejen Forsyning, der står for etableringen, og Vejen Kommune, der står for vedligeholdelse af de kommunale veje i Holsted, som valgte KerbDrain løsningen. Alternativet var at grave den stærkt trafikerede villavej helt op for at etablere ny rørføring under den 450 meter lange vej og ensrette vejens fald.

Men det gik man bort fra, og valgte altså KerbDrain på et stykke vej på 900 meter. Dermed er de traditionelle rendestensriste forsvundet fra vejbelægningen.

Det er Arkil Asfalt, der har lagt både KerbDrain og den nye asfalt, som bidrager til det positive helhedsindtryk. KerbDrain systemet leder vandet bort langs hele vejforløbet og forhindrer, at der dannes vandpytter.

På vejstykket, hvor der ligger KerbDrain, er der er indkørsler, to buer (radius 6) til et T-kryds og 24 rense-enheder at tage højde for. ACO udarbejdede hydrauliske beregninger af de forventede mængder nedbør, og på baggrund af disse beregninger valgte man en dimension af KerbDrain, som opfyldte kravene til at lede vandet bort – hurtigt og effektivt til gavn for de omkringliggende beboere.

Beboerne er glade for ACO KerbDrain

»Det fungerer rigtig fint med KerbDrain i Holsted. Vi slap for at grave vejen op og etablere ny regnvandsledning i tre meters dybde. Vi har fået en fin løsning, der virker, og som beboerne er glade for, da vi ikke behøvede at ændre på hverken fortove eller græsrabatterne op til vejen i forbindelse med renoveringen. Beboerne kan glæde sig over de niveaufrie indkørsler, der også er en del af projektet. Alt i alt har vi opnået en hurtigere og billigere løsning, end hvis vi valgte den traditionelle renovering af vejen og de underliggende afvandingsrør,« siger projektleder Kim Juul Johansson fra Vejen Forsyning.

I Vejen Forsyning er man naturligvis opmærksom på, at blade kan stoppe afløbene i løvfaldssæsonen, men med KerbDrain kantstenens mange renseenheder forventer projektlederen ingen problemer:

»KerbDrain er et godt produkt med mange anvendelsesmuligheder. Jeg glæder mig allerede til, at vi på et tidspunkt skal etablere en p-plads i kommunen. For her passer KerbDrain virkelig godt ind,« siger Kim Juul Johansson.

»Elementerne er nemme at arbejde med og lette at montere«

Hos projektets entreprenør, Schantz Byg A/S, er man også positiv efter for første gang at have arbejdet med KerbDrain. Det var firmaet, der stod for bestillingen hos ACO, og ACO stillede konsulentbistand til rådighed i forbindelse med opmåling af vejstrækningen. Det tog Schantz Byg en måned at gennemføre projektet.

»Det er blevet en fin løsning. Elementerne er nemme at arbejde med og lette at montere. Vi er glade for, at de kun vejer det halve af en almindelig kantsten. Samtidig er det en god løsning i forhold til rendestensbrønde, som ellers er den gængse danske måde at håndtere regn på,« siger projektleder i Schantz Byg A/S Joachim Hovgaard, der ser stort potentiale for KerbDrain i Danmark.

Hovgaard henviser til, at stenene er meget udbredte i resten af Europa og forudser, at det sandsynligvis kun er et spørgsmål om tid, før KerbDrain for alvor vinder indpas på danske veje og p-pladser.