Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Klimaflisen
10 Maj, 2017

ACO Nordic, der er specialister i afvandingssystemer, er partner i et klimatilpasningsprojekt om at fjerne regnvandet fra bybilledet gennem et fortov, der er anlagt med såkaldte klimafliser. Med en ny, innovativ håndtering af regnvandet i byerne håber ACO på at etablere et nyt forretningsområde til at sikre afvanding af fremtidens fortove.

"
Det er en virkelig spændende udfordring. Vores opgave er at etablere det vandhåndteringssystem, der skal være fundamentet under en ny klimaflise. Løsningen er skalerbar og kan tilkobles ACOs øvrige produktsortiment som afløbsrender, magasiner og faskiner og i samspil lede vandet til grønne områder, der bliver etableret som en del af projektet, der også har til formål at skabe et naturrigt byrum"
siger administrerende direktør Hans Olsen, ACO Nordic A/S.

Det nye fortov, der bliver udlagt som en forsøgsstrækning på Nørrebro i København i sommeren 2017, er en form for plug & play-system, der kan tilpasses og udbygges efter behov. Den nye klimaflise bliver et alternativ til traditionelle kloaker, da klimaflisen vil kunne fjerne 30 procent af regnvandet fra byens eksisterende kloaksystem.

Det er arkitekterne TREDJE NATUR, der sammen med ACO Nordic og betonproducenten IBF har udtænkt klimaflisen og konceptet omkring den nye teknologi. Projektet er finansieret af Realdania med 8 mio. kr. Desuden har projektet modtaget støtte fra Markedsmodningsfonden til på 1,1 mio. kr. til at anlægge en teststrækning. Projektet evalueres endeligt i løbet af 2018.

"Det er en del af projektet at gøre klimasikringen synlig i bybilledet ved at fjerne regnvandet fra fortove og lede vandet hen til små oaser af bynatur, der skaber grøn stemning midt i byen. Det har nemlig konsekvenser for bymiljøet, at flere og flere ønsker at bo i byen. Desuden stiller ændringerne i klimaet krav til de teknologier, der skal sikre, hvordan de stigende mængder regnvand i byrummet skal håndteres" siger arkitekt Jeppe Ecklon fra TREDJE NATUR.

"Vi er optimistiske mht. at udvikle vores produktprogram fra erfaringerne i projektet, så vi kan tilbyde nye vandafledningsløsninger, der med udgangspunkt i klimaflisen bl.a. tager højde for kommunernes krav om, at 30 procent af vandet i de kommende år skal fjernes fra de bestående kloakker. Vi gennemfører dette første forsøgsprojekt lokalt, men vi ser oplagte globale perspektiver og nye forretningsområder for at levere fremtidssikrede fortove i løbet af få år" siger Hans Olsen.