Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Mindre risiko for listeria
4 Sep, 2018

Afløbssystemer i produktionen har stor betydning for fødevaresikkerheden Ny forskning dokumenterer, at designet af afløbssystemerne i produktionsmiljøer i fødevareindustrien har indflydelse på risikoen for skadelige bakterier som listeria.


Danmark og resten af Europa bliver jævnligt ramt af udbrud af listeriabakterier i fødevarer med alvorlige konsekvenser for både forbrugere og fødevareproducenter. Seneste tilfælde var i juli i år, hvor det resulterede i dødsfald og tilbagetrækning af produkter i flere lande, sidstnævnte bl.a. i Danmark. Ifølge Institut for Veterinær Sygdomsbiologiligger Danmark blandt de lande, der har relativt mange tilfælde af listeria på trods af en generelt høj fødevaresikkerhed.

En effektiv og hygiejnisk bortledning af spildevandet spiller en kritisk – men ofte overset – rolle for hygiejnen i produktionsmiljøet i fødevareindustrien. Det dokumenteres i ny uafhængig forskning, der viser, at hygiejnisk designede afløbssystemer kan medvirke til at reducere antallet af farlige bakterier i produktionsmiljøet og dermed risikoen for listeria i produkterne.

Forskningen er gennemført af det anerkendte Fraunhofer Institut i Tyskland, som har undersøgt forskellen i hygiejne og rengøringsvenlighed for hygiejnisk designede afløbskanaler fra ACO koncernen sammenlignet med traditionelle kanaler i et design, der i dag typisk benyttes i den europæiske fødevareindustri. Resultatet er markant: de hygiejniske produkter kan rengøres fuldstændigt på mindre end ti minutter, mens de traditionelle produkter stadig har restforurening selv efter tre timers gennemskylning.

Se videoen her

Undersøgelsen viser tydeligt, at produkter fra ACO’s sortiment af afløbssystemer kaldet HygieneFirst kan reducererisikoen for bakteriel forurening og samtidig bidrage til, at minimere omkostningerne til rengøring betydeligt.

Adm. direktør fra ACO Nordic Hans Olsen siger:
”Desværre bliver mange afløbssystemer i industrien i dag dårligt designet og projekteret. I bedste fald medfører det blot en øget løbende omkostning til rengøring og vedligeholdelse, men i værste fald kan det resultere i kontaminering af fødevarer, som så skal trækkes tilbage med økonomiske og imagemæssige tab til følge. Man kan imidlertid – og heldigvis – reducere denne risiko for forurening væsentligt, hvis man blot vælger løsninger til hygiejnisk design af afløbssystemerne.”