Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ingen våde fødder i Royal Arena
21 Dec, 2017

Når publikum tager til koncerter i Royal Arena for at opleve verdensstjerner som Metallica, John Mayer og Lady Gaga kan de – og stjernerne - være sikre på at komme tørskoede ind og ud ad arenaen. ACO, der er specialister i afvandingssystemer, har nemlig sørget for afvandingen fra Københavns nye multiarena og terrænet omkring den.


Royal Arena
ACO har leveret sin totale afvandingspakke til Royal Arena, hvor i alt 2,4 km. linjedræn er anvendt i alle størrelser. Siden arenaen blev indviet i februar 2017 har ACO’s system allerede vist sit værd. Trods massivt nedbør i foråret er området omkring arenaen forblevet tørt, og vandet er ledt væk i de nedgravede linjedræn, så oversvømmelser er undgået.

Tidlig involvering
ACO blev involveret i Royal Arena allerede i 2012, da 3XN i projekteringen ønskede at anvende ACO-produkter til afvandingsløsningen.

- Vi ønskede fra projektets begyndelse en løsning til afvanding med høj æstetisk standard. Da vi kender ACO’s produkter og véd, de virker, var valget oplagt, og vi fik gennem hele processen god rådgivning. ACO var proaktive i at finde løsninger. Også da det på et tidspunkt gjaldt om at finde besparelser i landskabsprojektet, hjalp ACO med at nå frem til at finde optimale løsninger, der understøttede det samlede, ændrede projekt, siger arkitekt Gry Kjær 3XN.

Bindeled
Arenaens arkitektur tager sit udgangspunkt i en plint, der fungerer som bindeled til det omgivende bolig- og erhvervskvarter. ACO har leveret afvandingssystemet til plinten, som blev installeret af VVS-firmaet Brøndum A/S med ACO som bindeleddet mellem de mange projektledere.

Gennem sine organiske, runde former skaber plinten små nicher, pladser og mødesteder, som bidrager til at regulere de mange tilskueres færden omkring arenaen. Afvandingen krævede 1,3 km. linjedræn, der blev etableret i en bue rundt om bygningen.

Plan og tegninger
På terrænet omkring arenaen har ACO også leveret afvandingssystemet. I alt 1,1 km. linjedræn, der blev installeret af entreprenørfirmaet Holbøll & sønner A/S.

- Vi sørgede for, at elementerne kom i fire leverancer, så renderne kunne monteres i fire etaper. Til hver etape sørgede vi for, at entreprenørfirmaets medarbejdere fik en monteringsplan og tegninger over, hvordan elementerne skulle samles, siger seniorrådgiver Max Bülow Nielsen, ACO Nordic A/S.