Bynære områder / Indkøbscentre

Stadige flere biler på veje og motorveje kræver løbende udvikling og udvidelse af vores vejnet.

Traffikanterne kræver mulighed for at bevæge sig selvstændigt, sikkert og komfortabelt. Derfor skal der træffes forebyggende sikkerhedsforanstaltninger under hensyntagen til de klimaændringer, vi alle sammen lever under, når der bygges veje og/eller motorveje. Kvalitets​​belægninger giver den bedste kørekomfort på tørt underlag. Men en vejbane gennemvædet af regnvand eller stillestående vand kan føre til katastrofe.