Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Broerne ved Funder, Gudenåen og igennem Nordskoven

Søndag den 11. september 2016 blev de eksisterende motorveje forbundet – i øst fra Låsby og i vest ved Funder. Dette var med til at gøre Herning forbundet med resten af motorvejsnettet fra øst.

Igennem sølandskabet omkring det smukke Silkeborg krydses Gudenåen af den flotte syv-fags tvillingebro, som er et 350 meter langt og markant bygværk i ådalen. Arkitekterne har været bevidste om at bevare det enestående udsyn over smukke Ådal – både for Silkeborgensere, naturelskere, det publikum, som færdes der og af hensyn til trafikanterne.

Ligeledes er det blevet tænkt over, at den lave bro, som er opbygget på de skrå søjler, er blevet placeret så skånsomt som muligt i forhold til naturen og den velbesøgte Gudenå.

Støjskærmene er, som på højbroen i Funder, lavet af klart glas, som sikrer udsynet til den flotte natur, som motorvejen føres igennem. Højbroen gennem Nordskoven placerer motorvejen i en passende højde, så dyrelivet, det aktive publikum i skoven og besøgende ved nærliggende badesø kan nyde naturen uden at bliver generet af motorvejen.

Effektiv ACO-afvanding på mindre og større broer

ACO har været behjælpelig med broafvanding på flere af mindre og større broer på denne strækning. Dog er de største broer de tre nævnte.

ACO har leveret broafvanding på flere broer over Silkeborgmotorvejen, der er knap 30 km motorvej, som forbinder Låsby i Øst med Funder i Vest – og med afkørsler til Silkeborg midt imellem.

På det nye stykke motorvej er der tre broer, der alle bliver afvandet med ACO’s broafløb – de tre ovennævnte. Mest bemærkelsesværdig er den flotte syv-fags tvillingebro, der krydser Gudenåen og går igennem det smukke sølandskab ved Silkeborg. Derudover benyttes ACO’s broafløb på højbroen i Funder og højbroen gennem Nordskoven.

Danmarks broer er essentielle elementer i infrastrukturen, som er en vigtig livsnerve i at binde store dele af Danmark sammen. Trafikanter færdes i tusindvis på broer, som derfor undergår meget trafik og høj belastning hver eneste dag. Derfor er det essentielt, at broer lever op til de høje krav for korrekt og effektiv bortledning af regnvand og overfladevand.

Til projekter som dette er ACO produkter som HSD-2 ikke bare populære – det er gennemprøvede løsninger, som i dag sætter standarden for broafløb i hele Europa.