Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO øger trafiksikkerheden i Krogsbølle

Det haltede med trafiksikkerheden i bygaden i Krogsbølle, hvorfor asfalten trængte til en ordentlig overhaling. Samtidig var fælles-kloakledningen i vejen for lille, hvilket medførte overløb til det nærliggende vandløb ved kraftige regnskyl. Ved hjælp af nytænkning og snilde lykkedes det at realisere en løsning, som tager hånd om det hele, og Dorte Fynsk Thomsen, som er projektleder i VandCenter Syd, fortæller:
»Bygaden i Krogsbølle er et eksempel på, hvordan vi kan løse flere problemer på én gang, når kommune, vandselskab og borgere går sammen om at udtænke nye løsninger. Det betyder, at vi har opnået bedre trafiksikkerhed og fået adskilt regnvand fra spildevand, så der ikke sker så mange aflastninger af spildevand til vandløbet.«

Vandet fjernes via kantstenen

En væsentlig del af løsningen er et nyetableret fortov, der afgrænses med en særlig innovativ kantsten, som har indbygget linjedræn. Løsningen hedder ACO KerbDrain, og det var landskabsarkitekterne på projektet Land+, som fik øje på denne mulighed og tog kontakt til ACO Nordic for at få designet en løsning til projektet. Landskabsarkitekt Malene Hauge Sørensen fra Land+ siger:

»Tidligere var der kun vej og intet fortov, men fordi skolebørn færdes på vejen, hvor der både kører biler og landbrugsmaskiner, ønskede borgerne at få anlagt et fortov. Samtidig skulle vi have bedre styr på at afvande vejen. Det har vi fået løst med ACO KerbDrain løsningen, fordi vi her i én og samme løsning har opnået både en tydelig og æstetisk flot overgang til fortov og effektiv linjeafvanding langs hele bygaden.«

»Vi ser flere fordele ved linjeafvanding frem for punktafvanding til et vejstykke som dette. Dels går det hurtigere at afvande, dels risikerer vi ikke, at tilstoppede brønde forhindrer vandet i at komme væk. Samtidig forventer vi lave vedligeholdelsesomkostninger, da afvandingsløsningen er i fuldstøbt polymer­beton og både vandtæt og frostsikker.«

Ud over at afvande via kantstenen er der etableret linjedræn af typen ACO Multiline på tværs af fortovet. Dermed ledes vandet fra tage på huse langs vejen også hurtigt væk.

Et helhedsprojekt for øget sikkerhed

Alt i alt har fornyelsen af bygaden på knap 400 meter givet en væsentlig opgradering af den lille landsby. Bygaden er nu en såkaldt 2-minus-1 vej, hvor man skal køre på midten af vejen, hvis man som bilist er alene, og skal trække ud, hvis der er modgående trafik. Det giver lavere hastighed og større sikkerhed for cyklister og fodgængere, viser erfaringerne ifølge Vejdirektoratet.

Samtidig er der skabt plads til det nye fortov i den ene side af vejen, og endelig er der skabt en vende- og holdeplads for busser ved den lokale skole, hvilket også medvirker til at øge sikkerheden.