Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Skybrudssikring af Nørebrohallen med ACO Stormbrixx

Københavns Ejendomme har sikret området omkring Nørrebrohallen at få skader som følge af skybrud. Tidligere løb regnvand fra hallens tag direkte ned i kloakkerne, hvilket betød, at der i spidsbelastninger var risiko for, at vandet løb tilbage og ned i nærliggende kældre.

Så indgik man et samarbejde med ACO fordi vi, med vores mange års erfaring med bortledning af vand og skybrudssikring, kunne skabe den mest effektive løsning. I dag ledes alt tagvand fra hallen til en kæmpe underjordisk ACO Stormbrixx faskine. Herved har Københavns Kommune sikret de omkringliggende kældre og veje mod de enorme vandmængder, der under massive regnskyl lander på Nørrebrohallens ca. 2.000 m2 tagareal.

Tilpasning undervejs i projektet

Planlægning og udførelse af projektet måtte tilpasses undervejs, da ingen vidste, hvad undergrunden indeholdt af overraskelser. Der var oprindeligt planlagt en almindelig faskine, men det viste sig hurtigt, at undergrunden var stærkt forurenet, og der derfor måtte træffes særlige foranstaltninger. Stormbrixx-faskinen blev pakket ind i en meget kraftig plastmembran, så forurenet vand fra jorden ikke kunne trænge ind i tanken.

Regnvandet genbruges nu til drift af kommunens fejemaskiner, og herved fungerer faskinen som en 600 kubikmeter stor vandtank, mens arealet over tanken er omdannet til et parkareal. Under hele processen fra planlægning til installation arbejdede ACO tæt sammen med entreprenøren NCC, rådgivende ingeniører hos Sweco og Københavns Ejendomme.