Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO skaber innovation hos Sundbyøster Skole

ACO Nordic har i samarbejde med landskabsarkitekterne Mangor & Nagel og PLAN+LANDSKAB, udviklet en innovativ adgangsrist, der i kombination med ACO linjedræn sikrer niveaufri adgang og tilgængelighed på den nye Sundbyøster Skole.

Bæredygtig LAR-løsning

Skolegård og udearealer er sikret mod oversvømmelse og skybrud ved en bæredygtig LAR-løsning, hvor tagafvanding, afvanding af belagte områder samt naturlig nedsivning sker via plante- og græsarealer. For at leve op til Bygningsreglementets krav om tilgængelighed omfatter løsningen ACO Multiline V100S linjedræn langs soklen på dele af den eksisterende bygning samt hele vejen rundt om den nye bygning. Dette kombineres med den ACO Niveaufri adgangsrist ved tilbagetrukne dørpartier.

Efterspurgt løsning ved tilbagetrukne døre

Den niveaufri adgangsrist er en ny innovativ løsning udviklet af ACO Nordic i samarbejde med Mangor & Nagel, PLAN+LANDSKAB, der er landskabsarkitekt på den omfattende renovering af skolen. Afdelingschef Jacques Duelund Mortensen fra Mangor & Nagel, PLAN+LANDSKAB fortæller:

»Kravet i Bygningsreglementet om niveaufri adgang ved adgangsdøre betyder, at der ikke må være trin mellem terrænniveau og gulvets niveau i bygningen. Det medfører ofte, at terrændækket flugter eller somme tider er under terræn, hvorved overfladevand kan trænge ind bygningen. Det er derfor vigtigt at vælge den rigtige afvanding, som kan sikre mod disse fugtskader.«

Han fortsætter: »Vi har tidligere manglet en effektiv løsning på afvanding til niveaufri adgang ved tilbagetrukne dørpartier. Derfor udviklede vi sammen med ACO Nordic Niveaufri adgangsrist, som takket være en forlænget forkant, der matcher murværkets modul, går ind i dørhullet, griber regnen og leder den ud og ned i det underliggende linjedræn. Kombinationen af ACO Multiline V100S linjedræn langs soklen og Niveaufri adgangsrist ved dørene har været en effektiv måde til at den opnå den ønskede tilgængelighed og samtidig sikre, at regnvand opsamles og bortledes på forsvarlig måde.«

Niveaufri adgangsrist er produceret i rustfrit stål og fås som standard med en forlænget forkant på 54 mm. Ved dørpartier, som er trukket længere tilbage, kan risten produceres med længere forkant. ACO Multiline V100S linjedræn er en polymerbeton-rende med faststøbte galvaniserede karme.