Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Øresundsmotorvejen blev indviet i 1997 og bliver flittigt brugt. Derfor var der efter knap et par årtier behov for en omfattende ombygning, herunder en forbedring af sikkerheden samt udskiftning af asfaltslidlaget.

Motorvejen er 8,6 km lang, og på den mest belastede strækning mellem afkørsel 19 og 20 passerer der cirka 74.000 køretøjer i døgnet. Netop på dette stræk på Øresund Landanlæg efterspurgte bygherren Sund & Bælt en sikkerhedsopgradering, så den stigende trafik kunne afvikles smidigt og sikkert.

Et nyt vejdræn skulle implementeres. Det stod hurtigt klart, at én af udfordringerne på den 1.466 meter lange strækning var, at der var intet – eller kun minimalt – længdefald. Yderligere ønskede man en løsning, der tog udgangspunkt i de eksisterende brønde, hvilket betød, at nogle steder var der helt op til 50 meter mellem udløbene.

Kravene fra Sund & Bælt var en trafiksikker løsning, der kunne sørge for en hurtig og effektiv afvanding af vejbanen, også ved kraftige regnskyl.

Et samarbejde mellem Arkil A/S og ACO Nordic A/S betød, at valget til den store opgave ud fra de hydrauliske beregninger faldt på ACO Monoblock 200 som linjedræn til projektet.

Ingen løse riste

ACO Monoblock er specielt udviklet til brug på motorveje, øvrige veje og andre steder, hvor der skal køre tung trafik hen over linjedrænet. Monoblock er kendetegnet ved at være udformet i kun ét stykke og har ingen løse dele, hvilket gør den yderst trafiksikker.

Samtidig er linjedrænet yderst holdbart takket være den unikke polymerbeton, som er frostbestandig, klarer belastninger op til 900 kN og sikrer en meget lang levetid for renden. Yderligere har den en uovertruffen hydraulisk kapacitet, der gør den velegnet til brug til afvanding af områder med risiko for oversvømmelse.

Arkil A/S har installeret linjedrænen baseret på detaljerede beskrivelser og tegninger fra ACO Nordic for at sikre korrekt installation, og installationen forløb smidigt og uden komplikationer.

Nærbillede - ACO Monoblock 200

ACO Monoblock 200

Installation - ACO Monoblock 200