Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Punktafvanding af vej

Regnvandshåndtering og vandsikring består af opsamling og opmagasinering.

Overfladevandet og/eller væskerne, der skal behandles, transporteres hurtigt og så fuldstændigt som muligt fra overfladen til afløbssystemet. Denne del af ACO-systemkæde garanterer beskyttelse, sikkerhed og komfort for mennesker, bygninger og trafikruter i umiddelbar nærhed.